งานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อสานสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมเป็นการสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารอาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Cr: https://www.facebook.com/pg/PR.RMUTR.SALAYA/

นอกจากนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย

และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ บุคลากรวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้รดน้ำขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ อยุธยา รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ บุคลากรยังร่วมรณรงค์ใส่ชุดไทย เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกด้วย