ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วม “การอบรมการใช้งานเครื่อง FTIR Spectrum”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วม “การอบรมการใช้เครื่อง FTIR Spectrum” ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/2Ze3H8tgjPiHJewZ2

กำหนดการ

9.30 น. – 10.15 น.        ทฤษฎีเบื้องต้น, ส่วนประกอบเครื่อง, Application
10.15 น. – 12.00 น.      การใช้ software การใช้อุปกรณ์ประกอบเครื่อง การรันตัวอย่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์    0-2441-6000 ต่อ 1051
E-mail       rcsee.rmutr@gmail.com
Line          rcsee.rmutrLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*