นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “ศึกช้างเหล็ก” รัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเปิดโครงการรัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 1 (ศึกช้างเหล็ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการสร้างและเทคนิคการบังคับนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพต่อไปด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 32 ทีม สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

IMG_9427IMG_939520771758_259258377921075_1246771846_o

เครดิตภาพ : http://pr.rmutr.ac.th

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้ส่ง นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) เข้าลงแข่งขันภายใต้ชื่อทีมว่า “Angry Bots”

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม Angry Bots ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึงขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ณ ที่นี้ด้วย

IMG_7710S__3268611