นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (เริ่มโครงการวันที่ 7 มีนาคม 2559)

ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ […]

Read more

ประมวลภาพโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและการเขียนข้อถือสิทธิ์

โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและกา […]

Read more

โครงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม : การหล่อเทียนพรรษาโดยใช้พลังงานชีวมวล

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่ […]

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิท […]

Read more

เรียนเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานฯเข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559”

        วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร […]

Read more
1 2 3