ประมวลภาพ การออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018

งาน ASEAN Sustainable Energy week 2018 เป็นการจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทนและแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดพร้อมกับ งาน Electric Vehicle Asia 2018, iEVTech 2018, Boilex Asia 2018 และ Pump and Valves Asia 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางระดับภูมิภาคด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อ ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ยานยนต์ไฟฟ้า-สมาร์ทกริด-สมาร์ทซิตี้”  ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ครบครันด้านพลังงานทดแทนที่รวบรวมเทคโนโลนี กว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 -9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Cr: https://mgronline.comCr: https://twitter.com/bitec_bsquare

ในงานนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ “ชุดคลัตซ์ไฟฟ้าควบคุมการท้างานระบบปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Electromagnetic Clutches Controller for Solar Water Pumping)” ผลงานของ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ (อาจารย์และนักวิจัย)ไปจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ ด้วย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก ๆ ท่านจะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากบูธของเรา แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ