แจ้งวันปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะปิดทำการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ค่ะ