โครงการอบรมการใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)

ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC) ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานเครื่อง Gas Chromatography (GC)  ได้อย่างถูกวิธี โดยทางวิทยาลัยฯได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่อง Gas Chromatography (GC)  ที่มีความน่าเชื่อถือและดำเนินธุรกิจด้านนี้มานานกว่า 30 ปี

 

 

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

dscf9651 dscf9658 dscf9662 dscf9656

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

dscf9665 dscf9667 dscf9670 dscf9669