โครงการประกันหลักสูตรคุณภาพการศึกษา2559

ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.พงศกร เกิดช้าง อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ ประธานหลักสูตรประจำวิทยาลัยฯ  พร้อมด้วย ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร และ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกันหลักสูตรคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำแผนยกระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

img_6183 img_6178

img_6175 img_6180