โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 (FIT Fair 2017)

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 Foreign Language and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

21753284_1535911719806067_3389398718596125565_o 21765378_1535907393139833_3297050046864607937_o21686833_1535907713139801_6653981229384320123_o21687095_1535908663139706_6070393036407299700_o

CR: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ โดยคณะและวิทยาลัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ก็ได้ไปออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยRMUTR_RCSEE_DSCF6438RMUTR_RCSEE_DSCF6437 RMUTR_RCSEE_DSCF6448 RMUTR_RCSEE_DSCF6458 RMUTR_RCSEE_DSCF6479RMUTR_RCSEE_DSCF6460 RMUTR_RCSEE_DSCF6461