เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย(Part-time) จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อร่วม “โครงการวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ”

 

คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์)
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  • สนับสนุนการวิจัย เช่น ค้นคว้า ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงาน
  • ทำการทดลองการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง ร่วมกับคณะนักวิจัย
  • ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยฯ
  • ปฏิบัติงานอื่นที่อาจารย์มอบหมาย ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของโครงการฯ

เวลาทำงาน: วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์

เงินเดือน: 12,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 3 เดือน)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*