เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. (เน้นการสร้างผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจ Startup ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “โปรแกรมการศึกษาที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ประจำภาคการศึกษา 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> Link สมัครเรียนออนไลน์Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*