วิทยาลัยพลังงานฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ Click2 Comments

ไมาทราบว่าปริ้นใบสมัครทางไหนครับ

Reply

เรียน คุณชานนท์

ใบสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดได้ที่
>> ใบสมัครสอบคัดเลือก

หรือสามารถมาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ภายในเวลาราชการได้เลยค่ะ

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*

วิทยาลัยพลังงานฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก