วิทยาลัยพลังงานฯ รับมอบรถจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

       ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปยังบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อรับมอบนรถตู้จำนวน 1 คัน มูลค่า 500,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนนอกพื้นที่ โดยมี คุณเวทิต โชควัฒนา ผู้อำนวยการและกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบในครั้งนี้

dscf0350 dscf0357 dscf0361dscf0363 dscf0365