วิทยาลัยพลังงานฯ ขอแจ้งปิดทำการในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแจ้งปิดทำการ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ ต้องเดินทางไปดำเนิน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์” ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และวนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยทางวิทยาลัยฯ จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย