ร่วมงานกับเรา

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 19/03/61

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 13/03/61

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 12/03/61

– วิทยาลัยพลังงานฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 02/03/61

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 23/02/61

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 20/02/61

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 19/02/61

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 14/02/61

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 31/01/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561 31/01/61

เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย(Part-time) จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อร่วม “โครงการวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ” 13/12/60

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 19/10/60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 12/10/60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 09/10/60

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 26/09/60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 21/07/60

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 18/07/60

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 12/07/60

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเเป็นพนักงานวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 28/06/2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 09/05/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2560 02/05/2560

– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 28/03/60 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 27/02/60

– ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2560 03/02/60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย 23/01/60

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 23/01/60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย สาขาพลังงาน 16/01/60

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 30-12-2559

– ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย 22-12-2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 13-12-2559

– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา 2-12-59

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา 2-12-59

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*