ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตามเอกสารแนบนี้ คลิ๊ก