ภาพงานกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ ผศ.ดร.พงศกร เกิดช้าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ด้วย

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ทางวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ บริเวณลานประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยวิทยาลัยฯ ได้เปิดซุ้มอาหารไว้ให้บริการแก่บุคลากรที่มาเข้าร่วมกิจกรรม