พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 11.00น. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมีรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานในพิธี

 

RCSEE_DSCF2554 RCSEE_DSCF2565 RCSEE_DSCF2567

RCSEE_DSCF2580

RCSEE_DSCF2577 RCSEE_DSCF2652RCSEE_DSCF2696 RCSEE_DSCF2664