พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ ประธานหลักสูตรประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

dscf9172 dscf9224

dscf9218 dscf9191