พิธีทำบุญสำนักงานใหม่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหม่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

RMUTR_RCSEE_DSCF5413 RMUTR_RCSEE_DSCF5432 RMUTR_RCSEE_DSCF5418 RMUTR_RCSEE_DSCF5428

RMUTR_RCSEE_DSCF5424 RMUTR_RCSEE_DSCF5425 RMUTR_RCSEE_DSCF5441 RMUTR_RCSEE_DSCF5498

RMUTR_RCSEE_DSCF5484 RMUTR_RCSEE_DSCF5486 RMUTR_RCSEE_DSCF5506 RMUTR_RCSEE_DSCF5518 RMUTR_RCSEE_DSCF5557 RMUTR_RCSEE_DSCF5577 RMUTR_RCSEE_DSCF5587

Tags: