ประมวลภาพโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและการเขียนข้อถือสิทธิ์

โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและการเขียนข้อถือสิทธิ์

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและการเขียนข้อถือสิทธิ์” ณ ห้อง RCSEE 4 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญ ของทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีผลต่อการพัฒนาของโลก และประเทศยุค 4.0 ตลอดจนเรียนรู้การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา

โดยโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

RMUTR_RCSEE_DSCF4875 RMUTR_RCSEE_DSCF4872

RMUTR_RCSEE_DSCF4898

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ได้แก่

  • รับฟังบรรยายในหัวข้อ “อะไรคือทรัพย์สินทางปัญญา(IP)”
  • รับฟังบรรยายในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา(IP) กับการพัฒนาประเทศยุค 4.0”
  • รับฟังบรรยายในหัวข้อ “การสร้าง การขอรับความคุ้มครอง การใช้ และการบังคับผู้ละเมิด IP”
  • รับฟังบรรยายในหัวข้อ “IP กับสถาบันศึกษา”

RMUTR_RCSEE_DSCF4900RMUTR_RCSEE_DSCF4903RMUTR_RCSEE_DSCF4889 RMUTR_RCSEE_DSCF4891

Tags: