ประมวลภาพบูธของวิทยาลัยพลังงานฯ ในงาน ASEan Sustainable Energy week 2017

งาน ASEan Sustainable Energy Week 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมและเครื่องจักรใหม่ๆ มากมาย รวมถึงเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์ เทคโนโลยีพลังงานลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน การจัดการพลังงาน เทคโนโลยีแสงสว่าง เทคโนโลยีป้องกันมลพิษ ระบบบำบัดของเสียและน้ำเสีย ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ในงานนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ไปร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ และยังได้นำสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตไปจัดแสดงอีกด้วย

_

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 7 มิถุนายน 2560

RCSEE_DSCF4136

RMUTR_RCSEE_DSCF4064 RMUTR_RCSEE_DSCF4134 RMUTR_RCSEE_DSCF4028 RMUTR_RCSEE_DSCF4023

RMUTR_RCSEE_S__27549750

โดยกิจกรรมภายในบูธของทางวิทยาลัยฯ ได้มีการแจกน้ำหนักชีวภาพ (EM) ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ EMRO Kang Yong Technology Co., Ltd. ที่ให้ความอนุเคราะห์น้ำหมักชีวภาพแก่วิทยาลัยฯ มา ณ ที่นี่ด้วย

_

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 8 มิถุนายน 2560

RMUTR_RCSEE_25600608_0002 RMUTR_RCSEE_256006080007 RMUTR_RCSEE_25600608001 RMUTR_RCSEE25600608__0003

_

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 9 มิถุนายน 2560

RMUTR_RCSEE_25600609__0007 RMUTR_RCSEE_25600609__0018

_

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 10 มิถุนายน 2560

RMUTR_RCSEE_25600610_0027 RMUTR_RCSEE_25600610__0036 RMUTR_RCSEE_0020

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี วิทยาลัยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากบูธของเรา แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป