ประมวลภาพบูธของวิทยาลัยพลังงานฯ ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

Cr: http://www.siamfocustimenews.com

ในงานนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ “ชุดคลัตซ์ไฟฟ้าควบคุมการท้างานระบบปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Electromagnetic Clutches Controller for Solar Water Pumping)” ผลงานของ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ (อาจารย์และนักวิจัย)ไปจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ อีกด้วย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก ๆ ท่านจะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากบูธของเรา แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ