ประมวลภาพการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ในงาน “เปิดเรือนเยือน RMUTR OPEN HOUSE 2018”

ในวันที่ 18-19 มกราคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ในงาน “เปิดเรือนเยือน RMUTR OPEN HOUSE 2018” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และประสบผลสำเร็จในการศึกษาในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวนกว่า 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

 CR: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่ร่วมเข้าชมบูธและให้ความสนใจกับหลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ