ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามเอกสารแนบนี้ คลิ๊กLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*