ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมประวัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย พร้อมรายละเอียดแนบท้ายนี้ คลิ๊กLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*