ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เปิดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมประวัติเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตามเอกสารแนบนี้ คลิ๊กLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*