ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมประวัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พร้อมรายละเอียดแนบ ดังนี้ ClickLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*