ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และได้สอบคัดเลือกในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บัดนี้ การสอบคัดเลือกสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตามเอกสารแนบนี้ คลิ๊ก