ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา โดยได้มีการสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ClickLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*