ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา และได้สอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการ ตามเอกสารแนบนี้ คลิ๊กLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*