ติดต่อเรา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-4416000 ต่อ 1051 (ฝ่ายบริหารฯ), 1052 (ฝ่ายวิชาการ)
E-mail: rcsee.rmutr@gmail.com
Instgram: rcsee.rmutr
ID Line: rcsee.rmutr
line_qr_code
แผนที่เดินทางมายังวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
11map

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*