ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว และ ดร.พิรพรรณ พลบุรี เข้าร่วมการสัมมนา OIIB Summer School 2017 “Biodesign of Living System”

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว และ ดร.พิรพรรณ พลบุรี อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมการสัมมนา OIIB Summer School 2017 “Biodesign of Living System” ณ Okazaki Institute for Integrative Bioscience (OIIB) Yamate campus, Building 3, 2F Seminar room ประเทศญี่ปุ่น

RMUTR_RCSEE_SS2017_HP1

RMUTR_RCSEE_IMG_4315

RMUTR_RCSEE_IMG_4308

RMUTR_RCSEE_IMG_4353

rmutr_rcsee_IMG_4337

RMUTR_RCSEE_IMG_4358RMUTR_RCSEE_IMG_4356

RMUTR_RCSEE_IMG_4367

RMUTR_RCSEE_IMG_4365

Tags: