ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิรพรรณ พลบุรี ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560

Cr: http://www.komchadluek.net

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิรพรรณ พลบุรี อาจารย์และนักวิจัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 (ระดับดีมาก) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้


Cr: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของโอลิเอจินัสยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพิด และการผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลดิบโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้” (Biodiversity of Efficient Lipid Producing Oleaginous Yeasts and Lipid Production from Crude Glycerol by the Selected Oleaginous Strain)