ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานฯ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ของวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

กำหนดการโครงการLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*