ขอเชิญเข้าร่วม “การอบรมการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วม “การอบรมการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)” ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ Click (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์    0-2441-6000 ต่อ 1051
E-mail       rcsee.rmutr@gmail.com
Line          rcsee.rmutrLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*