การฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายคงฤทธิ์ จึงพิมลยานนท์, นายเอกรัชต์ ปานแร่ และ นายอนุวัต เจริญสุข ดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ร่วมมอบช่อดอกช่อไม้เพื่อแสดงความยินดี