การติดตั้งระบบบำบัดอากาศที่เหมาะสมกับกระบวนผลิต ณ บริษัท เดมโก้เพาเวอร์ จำกัด

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร และ ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ อาจารย์และนักวิจัย ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ดำเนินภารกิจด้านบริการวิชาการ เรื่องการติดตั้งระบบบำบัดอากาศที่เหมาะสมกับกระบวนผลิต ณ บริษัท เดมโก้เพาเวอร์ จำกัด อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาสที่ถูกต้องสำหรับโรงงานชุบสังกะสี (Hot dip galvanized process)

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

14922997_10154629987079876_983165609_o 14894431_10154629987109876_1102664433_o

14923132_10154629986564876_1404384269_o 14881293_10154629986709876_233827517_o

14923043_10154629986819876_370837351_o