เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

RMUTR_RCSEE_banner003-01

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิท […]

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

RMUTR_RCSEE_118890-OPR351-640-001-02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง พิธีพระ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณพ แพงผม ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

RMUTR_RCSEE_8921 [Converted]-023-01

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิท […]

Read more

นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “ศึกช้างเหล็ก” รัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 1

RMUTR_RCSEE_180860

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร ที่บทความได้ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร Energy for Sustainable Development

7669 [Converted]-0255502082560

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร อาจารย์และนักวิ […]

Read more

นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (เริ่มโครงการวันที่ 7 มีนาคม 2559)

RMUTR_RCSEE_882-02

ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ […]

Read more
1 2 3 6